Vejen vi vælger

Vi står hele tiden over for valg. Vælger vi den lige vej? Vælger vi den vej de fleste andre også tager? Tager vi den snirklede vej uden helt at kende slutdestinationen, men i tillid til, at rejsen vil lede os til det ønskede mål? Eller står vi handlingslammede, og kan ikke beslutte os, når vejen deler sig i to? Jeg er lang tid om at tage beslutninger og jeg vælger sjældent den mest oplagte vej. Det er jeg tit frustreret over, men samtidig insisterer noget i mig på at få lov til at være langsom og snirklet.

I dag på min tidlige gåtur kom jeg forbi et sted, hvor to veje skilles, hvilket fik mig til at tænke på det her med at vælge – og om jeg vælger den oplagte vej og om jeg husker på, at der for det meste er et eller flere alternativer? Og jeg kom til at tænke på et digt, som jeg ofte genkalder mig, når jeg står over for et vigtigt valg eller i det hele taget overvejer min tilgang til livet.

The Road not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Af Robert Frost

crossroads

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *